dimarts, 1 de juny de 2010

The Red Thread (2)

el primer objectiu no el vaig acabar (ni a temps ni fora de temps) o sigui que aquí teniu el segon objectiu.

He decidit que aniré fent els quadradets a mida que faci els objectius i que la cenefa i les lletres les faré al final, perque com he canviat la presentació dels 12 quadradets, així m'asseguro que queda centrat i presentable... No cal dir que els colors no són els originals... nooooooo, així gasto les troquetes que tinc desades al calaix...

el primer objetivo no lo acabé (ni a tiempo ni fuera de tiempo) o sea que aquí tenéis el segundo objetivo.
He decidido que iré haciendo los cuadraditos a medida que haga los objetivos y que la cenefa y las letras los haré al final, porque como he cambiado la presentación de los 12 cuadraditos, así me aseguro que queda centrado y presentable... No hace falta que os diga que los colores no son los originales... nooooooo, así gasto las madejitas que tengo guardadas en el cajón...

1 comentari:

Gràcies per deixar-me un comentari.